THE KLINIQUE ร่วมเป็นสปอนเซอร์กับสถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และ NGO World Children Union ประเทศสวิตเซอร์แลนด์


THE KLINIQUE ร่วมเป็นสปอนเซอร์กับสถานทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และ NGO World Children Union ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จัดงานดนตรีการกุศล เพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าไร่ จังหวัดตาก เขตชายแดน โดยจะมีการจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นวันที่ 7 กันยายน 2019 ที่โบสถ์ Jesuit Church ณ เมืองลูเซิร์น ประเทศสวิตซ์เซอร์แลนด์ เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็กไทยคือพลังที่สำคัญของประเทศ