Editor & Content

 

รายละเอียดตำแหน่งงาน : Editor & Content

รายได้

25,000 – 50,000 +++

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย –หญิง
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความเป็นผู้นำ
 • มีประสบการณ์ด้านความงาม,เครื่องสำอาง,การตลาดออนไลน์
 • มีบุคลิกดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี รักความก้าวหน้า

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์ Content จัดหา จัดการ ดูแล และประสานงานกับ Marketing ในการสร้างเนื้อหาต่างๆ
 • เขียนเนื้อหา สำหรับการโฆษณาทั้ง ออนไลน์ social media และ รูปแบบการโฆษณาต่างๆ ของบริษัท
 • รับฟังและร่วมคิด ไอเดียจากทีม marketing เพื่อสร้าง content บนสื่อ online ให้น่าสนใจ น่าค้นหา
 • พัฒนาเนื้อหาและการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้ตรงประเด็น สอดคล้อง กระตุ้นให้เกิดการซื้อใหม่และการซื้อซ้ำในทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์
 • ดูแลคุณภาพและตรวจสอบเนื้อหา การตลาดคอนเทนท์บนสื่อออนไลน์ที่ถูกต้อง สร้างสรรค์ สวยงาม ดึงดูดใจ
 • สามารถสื่อสารให้สอดคล้องไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรทางด้านการตลาดออนไลน์
 • ศึกษา ค้นหาข้อมูล และนํามาพัฒนาเนื้อหา บทความต่างๆ ให้แตกต่างและน่าสนใจ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนงานและกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนงานการตลาด
 • ความสามารถในการทำงานเป็นทีม

 

สวัสดิการ

 • ศัลยกรรมราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • ผลิตภัณฑ์ยา / เวชสำอาง ส่วนลดพิเศษ ราคาพนักงาน
 • โบนัส , ปรับเงินประจำปี
 • เบี้ยเลี้ยง
 • รางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • เงินแสดงความยินดีคลอดบุตร หรือ งานแต่งงาน
 • ประกันสังคม
 • มีอบรมและพัฒนาตนเอง,เทรนคอร์สความงามต่างๆ

ติดต่อเราฝ่ายบุคคลได้ที่ 

โทร : 02-308-2034 ต่อ 111

โทร : 065-1191131

Line ID: hr.tkc

อีเมล์ : hr@theklinique.com